Diagnostika, Výskum a Prevencia Ženských Ochorení n.o.

Naše ciele

Cieľ 1

podpora výskumných a vývojových projektov v oblasti zdravotníctva

Cieľ 2

podpora projektov zameraných na prevenciu ochorení prsníka a ženského genitálu

Cieľ 3

podpora projektov na zlepšovanie diagnostiky ochorení prsníka a ženského genitálu

Cieľ 4

osveta v oblasti prevencie karcinómu prsníka a ženských pohlavných orgánov

Cieľ 5

podpora liečby ochorení prsníka a ženského genitálu

Kontakt

Diagnostika, Výskum a Prevencia Ženských Ochorení n.o.

Strojárenská 3426/11
040 01 Košice-Staré Mesto
IČO : 53 656 741
Tatrabanka a.s.
SK95 1100 0000 0029 4114 0450